Endret: 10 sep 2013     Opprettet: 11 nov 2010

Eierskifte - fjernvarme og varmtvann

Send formularet ferdig utfylt til:

Hafslund Strøm AS, Kundesenteret

0247 OSLO

Viktig:

Velhaven Boligsameie har fellesmåling. Beboere skal ikke velge leverandør av fjernvarme og varmtvann på egen hånd fordi denne leveransen inngår i en sentral avtale.

Melding om inn- og utflytting skal kun sendes til Hafslund Strøm . Ved behov for informasjon, ring 815 44 660, eller www.hafslund.no

For meg som skal FLYTTE INN: (bestilling av fjernvarme og varmtvann)

Etternavn / Firma

Fornavn Fødseldato/ Foretaksnr.

Anleggsadresse

Oppg.: __

Etasje: __ Leil. ______

Tlf. ___________ Postnummer / sted

Regningsadresse (hvis annen enn anleggsadresse)

Postnummer / sted

Målernumre

Målerstand Avlest dato Bestiller fra dato:

Fjernvarme

Varmtvann Strøm Fjernvarme Varmtvann Strøm

Overtar etter

Dato og signatur

Underskrift bekreftes (BLOKKBOKSTAVER)

For meg som skal FLYTTE UT:

Etternavn / Firma

Fornavn Fødseldato / Foretaksnr.

Anleggsadresse jeg flytter fra:

Oppg.: __

Etasje: __ Leil. _____

Tlf. ___________ Postnummer / sted

Adresse for sluttfaktura / Ny bolig- / Anleggsadresse (stryk det som ikke passer)

Postnummer / sted

Målernumre, gamle

Målerstand Avlest dato Avbestiller fra dato:

Fjernvarme

Varmtvann Strøm

Nye (dersom tilgjengelig):

Bestiller (hvis mulig) fra dato:

Ja, jeg bestiller strøm fra Hafslund Strøm til min nye boligadresse.

Ja, jeg ønsker at Hafslund Strøm skal sende strømtilbud for min nye boligadresse.

Dato og signatur

Underskrift bekreftes (BLOKKBOKSTAVER)

AVLESNING GASSMÅLER (Ved eierskifter)

Seksjonsnummer:

Målerstand:

Avlesningsdato:

Selgers nye adresse Ny eier/kjøper

Navn: Navn:

Ny adresse: Adresse:

Postnr/sted: Postnr/sted

Kontonr:

Signatur: Signatur:

Dato: Dato:

Skjemaet returneres:

5520 Velhaven boligsameie

v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS

Postboks 6668 St. Olavs plass

0129 Oslo

Avregning gjøres én gang årlig.