19 des 2014

UTLEIEMELDING - ERKLÆRING

Styret arbeider kontinuerlig med å forbedre bomiljøet. Det legges vekt på etterlevelse av tiltak som er betryggende i forhold til utleie og som ivaretar våre retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette er beskrevet nærmere på Velhavens hjemmeside www.velhaven.net, avsnitt HMS. Styret vil med dette forsikre seg om at leietakere får gjennomgått gjeldende retningslinjer for Velhaven Boligsameie, at vi har nødvendig kontaktinformasjon og at leieforholdet samsvarer med sameiets formål.

UTLEIEMELDING

SEKSJONSNR:

NAVN SEKSJONSEIER:

NAVN LEIETAKER:

MAILADRESSE:

TELEFONNR:

ERKLÆRING

DET BEKREFTES AT LEIETAKER ER GJORT KJENT MED HÅNDBOKEN FOR LEILIGHETEN, SAMEIETS VEDTEKTER OG HUSORDENSREGLER I SAMMENHENG MED HMS-TILTAK I VELHAVEN BOLIGSAMEIE

DATO:

--------------------------------------------

UNDERSKRIFT SEKSJONSEIER

----------------------------------------------

UNDERSKRIFT LEIETAKER

UNDERTEGNET ERKLÆRING SKAL LEVERES I STYRETS POSTKASSE ELLER MAILES TIL STYRETS LEDER : blovlie49@gmail.com